Steinklubben
Historikk

Steinklubben ble stiftet i 1965 av Thor A. Johne (Esso), Gunnar Henningsmoen (Paleontologisk mus.), og Johanes A. Dons (Geologisk mus.).
Hensikten var å lage en forening for barn og ungdom med interesse for stein. Det hadde vært endel spørsmål etter en slik forening, og man hadde registrert endel yngre besøkende som besøkte museet mer enn én gang. I tillegg hadde museet en tjeneste i skranken hvor man kunne levere inn prøver for identifikasjon. På bakgrunn av dette, så hadde man en liste av interesserte, og denne ble benyttet til en invitasjon til museet og den nye foreningen "Steinklubben".

Steinklubben har egen klubbavis, den heter Mi-Fo (MIneral og FOssil).

Foruten å være et fritidstilbud til yngre, har det vist seg at Steinklubben er blitt rekrutteringsmiljø for geologer. Flere av dagens profesjonelle geologer startet som barn i Steinklubben. Flere familier med yngre barn som melder seg inn i foreningen, viser seg å ha vært medlem tidligere i Steinklubben den gang de var barn. Et par av medlemmene har vært med i foreningen nesten hele tiden siden foreningen ble stiftet...og i dag leder foreningen videre.

Formenn gjennom årene:

  1. Tor A Johne
  2. Lars Olav Kvamsdal (mineraler), assistert av Bjørn Funke (fossiler).
Johne Dons GH
Thor A. Johne
(Esso Norge)
Johannes A. Dons
(
konservator Geologisk museum)
Gunnar Henningsmoen
(
professor Paleontologisk museum)

Steinklubbens første tur gikk til Grua på Hadeland i 1965.
Grua
May-Liss (i rødt), Frøydis, Bjørn (midt i bildet), Berit (helt til høyre)

Steinklubbens 40 år jubileumstur 2005.
Jubileun

2005 Jubileumstur til Grua 22.juni
To av Steinklubbens "fedre": Johannes Dons og Thor Johne.
Lars Olav er foreningens formann.
Veteranmøte av gamle medlemmer: May-Liss og Bjørn.
 

Gå til Steinklubbens hovedside.

© Steinklubben B. Funke