Hammer

Jubileumstur til Grua

Steinklubben ble stiftet i 1965 av Geologisk museum, initiativtagere var Johannes Dons, Gunnar Henningsmoen og Thor Johne (Esso).
Den 22.juni 2005 hadde Steinklubben 40-års jubileumstur til Grua på Hadeland. Noen av deltagerne var med på den første turen for 40 år siden...

 

Jubileum
May-Liss Knudsen, Bjørn Funke, Johannes Dons og Thor Johne var her for 40 år siden! Lars begynnte i
Steinklubben året etterpå. Se "Historikk" for mer om dette bildet!
Steinklubben
Johannes Dons (til venstre), May-Liss Knudsen, Geir Wiik (oppsynsmann og turleder), Thor Johne (i rød-
grønn jakke) og Lars Olav Kvamsdal (Steinklubbens formann).
Jern
Ved jerngruven på vei til Kalkovnen. Legg merke til den lille røde magneten som sitter fast på gruveveggen!
Kalk
Fra Kalkbruddet til kalkovnene. Lokaliteten er fredet.
 Pyritt
Gull i fjellet?? Nei, det er svovelkis (pyritt), et meget vanlig mineral som består av jern og svovel.
Sammen med kvarts (hvit) og kalkspat (gul-hvit).
Kvarts
Kvarts krystaller (brune) sammen med hvite kalkspat krystaller.
Granat
Selvsagt fant vi granat på Grua. Det er jo dette mineralet lokaliteten er berømt for! Bildeutsnitt ca. 5 cm.
GeirW
Steinklubben takker Geir Wiik for en meget vellykket tur!

 

Gå til Steinklubbens hovedside.
© Steinklubben B. Funke