Steinklubben

Steinklubbens avis heter MiFo. Her kommer all foreningsinformasjon om innkallinger til møter og turer.
Referater, årsberetning og andre meldinger kommer også i MiFo.

Og i blant artikler om Fossiler, Mineraler, eller Geologi.

MiFo er en forkortelse for Mineral og Fossil.

 

 

Gå til Steinklubbens hovedside.

© Steinklubben B. Funke