Notis

Møter

Steinklubben arrangerer møter ved behov, enten om våren og høsten. Møtene er uformelle, vi har som regel en presentasjon eller foredrag, i blant omvisning i museet, konkurranse (spørsmål og svar), litt gjennomgang av foreningens aktiviteter og planer, noe om turer som planlegges i nærmeste fremtid.

 

Dons Johannes A.Dons
forteller om
meteoritter

(19.nov.1998)

Naterstad Johan Naterstad
forteller om
geologi og
mineraler.

(24.nov.2000)

Heintz Natascha Heintz
snakker om
menneskets
forfedre og
utvikling

(4.mai 1999)

Micro Aktivitet ved
mikroskopet!

(30.nov.1999)

Steinklubben Steinklubben besøker
tyrrannosaurus "Stan"
og andre dinosaurier.

Jørn forklarer og
forteller!

(6.oktober 2003)

Steinklubben "Stan"

 

Gå til Steinklubbens hovedside.

© Steinklubben B. Funke