Hammer

Turer (Ekskursjoner)

Den viktigste aktiviteten er turer. Hensikten er å komme ut til lokaliteter hvor man kan samle stein, få hjelp til identifikasjon, og lære seg hvordan man samler inn og tar vare på prøvene. Det er ikke uvanlig at medlemmene gjør meget fine funn. Steinklubben har som regel at spesielle funn skal gå til museet.

  • Faglig leder deltar på turen.
  • Lokalitetene er spesiellt plukket ut for Steiklubbens formål.
  • Foreldre til yngre barn bør være med, noen av lokalitetene krever spesiell aktsomhet.
  • Det er separate turer for mineralogi- og fossil-samling.
  • Turer går uansett vær.

Den 22.juni 2005 hadde Steinklubben jubileumstur til Grua på Hadeland. Klikk her for å se bilder fra denne turen!

Huken Huken pukkverk (mineraltur)
den 17.juni 2001.
Lier SteinklubbenTrilobitt
Fossiltur til Lierdalen, 10.juni 2001
Vollen Fossiltur til Vollen (28.mai 2000)

Mineraltur til Minne smaragdgruver (6.juni 2004)
Fossiltur til Slemmestad
Mineraltur til Grua (7.juni 2015)

 

Steinklubben

© Steinklubben B.Funke