Steinklubben

Steinklubben

 
 
Historikk
Møter
MiFo avis
Turer
10 regler
Utstyr
Bøker
Kontakt
 
Geologisk
museum

STEINKLUBBEN  er en klubb for barn og unge med geologi som hobby.
De fleste medlemmene er mellom 7 og 16 år.

Klubben ble stiftet i 1965 og er således landets eldste amatørgeologiforening.

Det blir vanligvis arrangert to turer hvert år, en fossiltur og en mineraltur. Det blir arrangert møter ved spesielle anledninger. 

Steinklubben har sin egen avis som heter Mi-Fo. Her kommer innkalling til turer og møtet samt referater og annen informasjon.

Klubben er en del av den utadrettede virksomheten til Geologisk museum i Oslo. 
Vi får en del hjelp av fagfolk på museet.

Turene går til lokaliteter i Osloområdet.  På turene reiser vi med privatbiler, og de som ikke har egen bil får plass hos andre. 

Steinklubben er tilsluttet NAGS (Norske amatørgeologers sammenslutning) og medlemmene får automatisk tilsendt tidsskriftet STEIN.

Årskontingenten i Steinklubben er kr 150.-, og inkluderer gratis adgang til Naturhistorisk museum med nærmeste familie.  Det kan tegnes familiemedlemskap for samme pris. Ta med dokumentasjon for betalt kontingent ved besøk på museet.

Leder av Steinklubben er Lars O. Kvamsdal som også har ansvaret for mineral-arrangementer. Fossilarrangementer har Bjørn Funke ansvaret for.

 

Grua
Lars Olav (i rød/blå jakke)
Revidert 2024-07-08. Denne WEB-siden er vist 47411 ganger.